defamiliestamboom.nl
Home Foto Album Stambomen Van de Laar Dahmen Vos Joosten Contact

defamiliestamboom.nl                    welkom                    defamiliestamboom.nl                    welcome                    defamiliestamboom.nl                    wilkommen                    defamiliestamboom.nl

 

 

Welkom,

U treft hier de stambomen aan van mijn familie: Van de Laar, Dahmen, Vos en Joosten. Enkele jaren geleden werd mijn belangstelling voor familie-onderzoek gewekt door een oude foto van de familie Joosten. Omdat tegenwoordig veel informatie op internet te vinden is, gingen de stambomen alras terug in de tijd. Dit stopt natuurlijk een keer. Met enkele stambomen kon ik teruggaan tot ca. 1600. Verder teruggaan in de tijd is zeer moeilijk.

De takken Van de Laar, Vos en Joosten zijn echte (Oost) Brabantse families die eeuwenlang in dorpen woonden zoals Gerwen, Bakel, Stiphout, Breugel en Nuenen. De oorsprong van de familie Dahmen ligt in Duitsland, vermoedelijk zijn zij rond 1820 naar Nederland gekomen. Bij mijn naspeuringen ben ik nog geen  opzienbarende zaken tegengekomen. De boerenstand is goed vertegenwoordigd in onze families. Dit is ook niet zo verwonderlijk want enkele eeuwen geleden behoorde het grootste deel van de bevolking tot deze stand en zeker in Brabant.

Om toch verder te gaan met de familie-historie is een invulling van de laatste honderd jaar met foto's en verhalen een goede uitbreiding. Daarom vraag ik aan familieleden die zich ludieke verhalen of voorvallen herinneren deze naar mij te mailen. Ook foto's ter uitbreiding van het Foto Album zijn welkom. Voor het Foto Album is een wachtwoord noodzakelijk, bij aanvraag krijgt u dit per mail toegezonden. Indien u vragen heeft:

info@defamiliestamboom.nl

Met vriendelijke groet, Ad van de Laar

 

  AvdL  -  laatste update: 11-03-2007